;

Noggrann odlingsplanering

Ett viktigt led i att SydGrönts hållbarhetstänk är vår noggranna odlingsplanering. 
Genom att arbeta med planerade volymer kan vi säkerställa att vi har tillräckliga volymer till våra kunder, kan arbeta med nylanseringar och innovationer men också se till att reducera matsvinn. När skörden väl har påbörjats kan vi, med hjälp av odlarnas dagliga skörderapporter, på bästa sätt se till att möta efterfrågan på marknaden. 

Genom odlingsplanering i komplement med olika lagringstekniker,  kan vi också arbeta med att förlänga den svenska säsongen så att konsumenten ska kunna njuta av svensk frukt och grönsaker en längre tid på året.

BLI ODLARE

Upptäck alla fördelar med att jobba ihop

I SydGrönts organisation arbetar vi tillsammans med odlingsplanering och produktutveckling, försäljning och marknadsföring. Tillsammans bygger vi vår gemensamma portfölj och erbjuder ett totalsortiment av svenska produkter till grossister och dagligvaruhandeln.

Vi är också en EU-godkänd producentorganisation, vilket ger investeringsmöjligheter för våra medlemmar.