;

Hållbarhet och Kvalitet är viktiga ledstjärnor

Hållbarhet och Kvalitet är viktiga ledstjärnor

Vi på SydGrönt lever av jorden. Hos våra medlemsodlare finns en stark odlingstradition och en omsorg kring naturen och naturresurser. Våra odlare är tredjepartscertifierade enligt IP-sigill Frukt & Grönt. Det innefattar bland annat regelbunden egenkontroll, produktsäkerhet, vattenförbrukning och kontroll av växtföljd i odlingen.

Vårt långtgående kvalitetstänk genomsyrar organisationen och vi gör dagligen i snitt 90 kvalitetskontroller och arbetar löpande med provtagningar, hantering och förebyggande kvalitetsåtgärder.

För att upprätthålla den höga kvaliteten hela vägen till butik så har SydGrönt också ett helägt åkeri, SydLog, som möjliggör kortaste vägen från skörd till konsument.
 

BLI ODLARE

Upptäck alla fördelar med att jobba ihop

I SydGrönts organisation arbetar vi tillsammans med odlingsplanering och produktutveckling, försäljning och marknadsföring. Tillsammans bygger vi vår gemensamma portfölj och erbjuder ett totalsortiment av svenska produkter till grossister och dagligvaruhandeln.

Vi är också en EU-godkänd producentorganisation, vilket ger investeringsmöjligheter för våra medlemmar.