;

Integritetspolicy

 

Vi på SydGrönt tar den personliga integriteten på stort allvar. Det är viktigt att du som kund och konsument känner dig trygg med att SydGrönt hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU-förordningen GDPR – General Data Protection Regulation.

SydGrönt och SydGrönts dotterbolag, kan samla in personuppgifter direkt från en partner som träffar eller kontaktar våra medarbetare, besöker vår hemsida, öppnar våra nyhetsbrev eller använder SydGrönts produkter eller tjänster. Vi samlar in och behandlar personuppgifter i följande syften: 

1. För att fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtalsförhållande mellan SydGrönt och en partner

2. För att effektivisera kommunikationen och förehavandena mellan SydGrönt och partnern

3. För att hantera frågor och andra förfrågningar som rör SydGrönts produkter och tjänster 

4. För att säkerställa fullgörandet av juridiska skyldigheter,  myndighetskontroll samt för efterlevnad av avtal 

5. För marknadsföring, enkäter och kommunikation 

6. För sammanställning av statistik på www.sydgront.se med hjälp av cookies 

 

Överlämning av personuppgifter till tredje part

Dina personuppgifter används av SydGrönt och våra dotterbolag. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. 

 

Dina rättigheter

SydGrönt har rätt att behandla de uppgifter som krävs för fullföljandet av vårt åtagande mot dig, eller om du har lämnat till samtycke till att vi behandlar dina uppgifter. I de fall behandlingen av personuppgifter bygger på medgivande kan en partner närsomhelst dra tillbaka sitt medgivande förutsatt att tillbakadragandet inte påverkar den tidigare behandlingens lagenlighet eller om det finns annan rättslig grund för behandlingen. 

Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att få information om vilka personuppgifter som SydGrönt behandlar. Du kan också få tillgång till dessa uppgifter och, om nödvändigt, kräva att de korrigeras eller raderas.  

 

Lagringsperiod

SydGrönt sparar endast personuppgifter så länge det behövs för de syften för vilka de har samlats in. Observera att vi på SydGrönt kan ha juridisk eller avtalsmässig skyldighet att lagra personuppgifter, vilket kan innebära att SydGrönt sparar uppgifter under längre perioder.

Kamerapolicy

Här kan du läsa om SydGrönts kamerapolicy. 

 

Kontaktuppgifter

Om du har frågor kring den här policyn får du gärna kontakta oss genom att maila till dataskyddsombud@sydgront.se. Du har också rätt att kontakta eller lämna in klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet. 


SydGrönt Ekonomisk Förening 
Knut Påls Väg 11 
256 69 Helsingborg
Telefon: 042-490 27 00