;

Kamerapolicy

Inledning & syfte 
Från den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning, GDPR, som lag i Sverige. Förordningen gäller behandling av personuppgifter. Då kamerabevakning i många fall innebär behandling av personuppgifter har den svenska lagstiftningen på detta område anpassats till EU-förordningen. Den 1 augusti 2018 ersattes den tidigare gällande kameraövervakningslagen av kamerabevakningslagen (2018:200). 
SydGrönt har gjort en intresseavvägning och kunnat konstatera att behovet av bevakning väger tyngre än de bevakades integritetsintresse i de områden och under de förutsättningar som regleras i detta dokument. Företaget har installerade kameror i samråd med våra fackliga motparter.  

-    Förbättrad mat- och livsmedelssäkerhet
-    Förebygga och utreda rån och inbrott
-    Säkerställa personalens trygghet och säkerhet
-    Förebygga skadegörelse på byggnad
-    Förbättrat skalskydd och kontroll av externa personer som vistas i och runt företaget
-    Förebygga och utreda risker i arbetsmiljö - en trygg och säker arbetsplats

 

Personlig integritet 
Kamerabevakning innebär ett intrång i den personliga integriteten för de som bevakas, inte minst gäller det våra anställda som arbetar på en kamerabevakad arbetsplats. Vi som arbetsgivare som avser att bedriva kamerabevakning på arbetsplatsen har därför ett stort ansvar att se till att bevakningen uppfyller kraven i Kamerabevakningslagen och Dataskyddsförordningen (GDPR). Kamerabilder som innebär att enskilda personer kan identifieras klassas som personuppgifter.  Arbetsgivaren ska ha ett berättigat ändamål och en laga grund för att kamerabevaka.  
Kameraövervakning bygger på en intresseavvägning, en balans mellan behov och skydd mot intrång i den personliga integriteten. Bevakningsintresset måste väga tyngre än integritetsintresset. Därför skall övervakning bedrivas endast då intresset av övervakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. 
Grundprincipen är att kamerabevakning, liksom all behandling av personuppgifter, inte får innebära ett onödigt stort intrång i den personliga integriteten.    

 

HÄR läser du hela SydGrönts Kamerapolicy!