;

Bli Medlem

SydGrönt hör till Sveriges främsta producentorganisationer av svenska frukter och grönsaker. Alltid med fokus på miljö och kvalitet. Alltid med grön omtanke.

Upptäck alla fördelar med att jobba tillsammans

I SydGrönts organisation arbetar vi tillsammans med odlingsplanering och produktutveckling, försäljning och marknadsföring. Tillsammans bygger vi vår gemensamma portfölj och erbjuder ett totalsortiment av svenska produkter till grossister och dagligvaruhandeln.

Som ett led i vårt kvalitetstänk och erbjudande har vi en egen effektiv logistiklösning, ett unikt affärs- och IT-system, löpande avräkning, hjälp med certifiering och kvalitetsrådgivning. Detta är många av fördelarna med att vara medlem i vår producentorganisation.

gurkodlare

För svenska odlare

SydGrönt Ekonomisk Förening bildades 1992 och blev 1997 Sveriges första fristående producentorganisation för svenska grönsaker. Idag är vi en av Sveriges största producentorganisationer och har ca 100 aktiva svenska grönsaks- och fruktodlare. Vi odlar och säljer ett brett sortiment av grönsaker och frukt till hela den svenska dagligvaruhandeln.

SydGrönt var den första producentorganisationen som godkändes av EU. Våra odlingar finns främst i södra Sverige. 

Fördelar med medlemskap

  • Vi arbetar långsiktigt med våra medlemmar
  • Vi arbetar med planerade och insålda volymer
  • Vi planerar odlingen tillsammans för att matcha efterfrågan
  • Vi har inget centralpackeri - efterskördsarbete, packning och nerkylning bör ske nära odlingen för bästa kvalitet och hållbarhet
     
  • Tillsammans erbjuder vi marknaden ett totalsortiment av svenska produkter
  • SydGrönts produkter når i stort sett alla dagligvarubutiker, från norr till söder
  • SydGrönt ansvarar för försäljning, logistik och marknadsföring
  • Vi är en EU-godkänd producentorganisation, vilket ger investeringsmöjligheter för våra medlemmarna 

100% odlarägda

SydGrönts affärsidé är att utveckla, sälja och distribuera ett modernt sortiment av svenskproducerad frukt och grönsaker. SydGrönt ska verka för att våra medlemmars produkter når Sveriges konsumenter på ett kostnadseffektivt sätt. Vårt arbete ska utveckla våra medlemmar och dess företag.

SydGrönt har inga externa ägare utan ägs till 100% av våra egna odlare. SydGrönt som företag har därmed inget eget vinstintresse utan ska verka för att utveckla medlemsföretagen. Eventuella vinster återbetalas till medlemmarna.

Hjälp med certifiering

SydGrönts odlare ska vara certifierade enligt IP Sigill, GlobalGap, KRAV eller EU-ekologiskt. Är du intresserad av att bli medlemsodlare och inte är certifierad, är vår kvalitetsavdelning behjälplig i det arbetet. Vi är också drivande i implementeringen av IP arbetsvillkor.


SydGrönts kvalitetsavdelning arbetar ständigt med förbättringsåtgärder tillsammans med våra odlare. SydGrönt erbjuder även extern rådgivning till alla medlemmar.

Unika affärs- och ITsystem 

SydGrönt har en IT-baserad odlardokumentation samt ständig spårbarhet genom hela vår kedja. Vi kan serva våra kunder med GS1 standard på låd- och palletiketter. Vår kvalitetskontroll är dessutom kopplad till affärssystemet vilket gör det enkelt för odlingen och tryggt för våra kunder. 

SydGrönt har också ett eget logistikbolag, SydLog som på ett effektivt sätt samordnar transporterna från odling till kund. Det gör att vi kan leverera nyskördade produkter direkt från fält.