;

Visselblåsarfunktion på SydGrönt

För att garantera att alla våra anställda här på SydGrönt arbetar i en säker, trygg, rättvis och transparent miljö är viktigt för oss. SydGrönt uppmuntrar därför anställda, kunder, leverantörer, affärspartners och andra att rapportera misstänka händelser till vår visselblåsarfunktion.

 

I syfte att underlätta för våra anställda och relevanta tredjeparter att rapportera allvarliga incidenter har vi tillsammans med Whistleblowing Solutions AB implementerat en visselblåsarfunktion (Whistlelink), där anonyma visselblåsarrapporter kan lämnas.

 

Till Visselblåsarfunktionen