Konsumentmärkning

SydGrönt arbetar med oberoende märkningar för att konsumenten ska få vägledning i köpsituationen. Våra odlare är tredjepartscertifierade enligt IP-sigill Frukt och Grönt. Det innefattar bland annat egenkontroll, produktsäkerhet, vattenförbrukning och kontroll av växtföljd i odlingen. Svensk Sigill märkningen hittar du på våra etiketter och förpackningar. 

 

En annan välkänd symbol som du hittar på de flesta av våra frukt och grönsaksförpackningar är ”Från Sverige” märkningen, som visar att både odling, förädling och packning har gjorts i Sverige.  

13% av all vår odling är dessutom ekologisk och KRAV-märkt. 

 

IP Sigill Frukt &Grönt

Det finns ett stort intresse för kvalitetssäkrad frukt och grönt i idag. 

Våra odlare är certifierade enligt IP Sigill Frukt &Grönt som är ett svenskt system med höga krav på odlingen. När en produkt har märket Svensk Sigill så vet du att den är framtagen av ett företag som har denna certifiering.

 

IP Sigill står övergripande för att odlaren uppfyller strikta krav på livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar. Den som odlar är beroende av naturens resurser och att långsiktigt kunna bedriva sin odling. Därför är effektiv resursanvändning och minimal miljöpåverkan och strikta regler för vad man tillför odlingen naturligt och viktigt.IP Sigilll-märket är ett bevis på att producenterna arbetar hållbart.

 

Svenskaodlade grönsaker med sigillmärkning

IP Sigill Frukt &Grönt

För att säkert veta att Sigills regler följs får den enskilda gården besök av en oberoende revisor som kontrollerar att de gör rätt. Revisorn tittar i odling och ekonomibyggnader, intervjuar och kontrollerar att man skriver odlingsjournaler. När revisionsföretaget fått bevis för att rutinerna utfärdas ett certifikat. Revisorn besöker varje odlare minst vart annat år och odlaren gör själv egen kontroll med hjälp av checklista.

 

Frukt och grönt-odlarna var bland de första som kunde certifieras inom dåvarande IP, vilket började 1992. En första idé då var att arbeta förebyggande och exempelvis välja motståndskraftiga sorter, en sund växtföljd och andra metoder som t.ex. stärker grödan motståndskraft för att minimera behov av kemiska medel.  

Tillsammans med andra goda praxis för t.ex. resurseffektivitet och hygien minskar detta påverkan på miljön och borgar för en högkvalitativ och säker livsmedelsproduktion. Reglerna utvecklas enligt principen ständiga förbättringar och utvecklingen har vetenskap och beprövad erfarenhet som grund.

 

BLI ODLARE

Upptäck alla fördelar med att jobba ihop

I SydGrönts organisation arbetar vi tillsammans med odlingsplanering och produktutveckling, försäljning och marknadsföring. Tillsammans bygger vi vår gemensamma portfölj och erbjuder ett totalsortiment av svenska produkter till grossister och dagligvaruhandeln.

Vi är också en EU-godkänd producentorganisation, vilket ger investeringsmöjligheter för våra medlemmar.