;

Konsumentmärkning

SydGrönt arbetar med oberoende märkningar för att konsumenten ska få vägledning i köpsituationen. Våra odlare är tredjepartscertifierade enligt IP-sigill Frukt och Grönt. Det innefattar bland annat egenkontroll, produktsäkerhet, vattenförbrukning och kontroll av växtföljd i odlingen. Svensk Sigill märkningen hittar du på våra etiketter och förpackningar. 

 

En annan välkänd symbol som du hittar på de flesta av våra frukt och grönsaksförpackningar är ”Från Sverige” märkningen, som visar att både odling, förädling och packning har gjorts i Sverige.  

13% av all vår odling är dessutom ekologisk och KRAV-märkt. 

 

Oberoende märkningar

IP Sigill Frukt &Grönt

Det finns ett stort intresse för kvalitetssäkrad frukt och grönt i idag. 

Våra odlare är certifierade enligt IP Sigill Frukt &Grönt som är ett svenskt system med höga krav på odlingen. När en produkt har märket Svensk Sigill så vet du att den är framtagen av ett företag som har denna certifiering.

 

IP Sigill står övergripande för att odlaren uppfyller strikta krav på livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar. Den som odlar är beroende av naturens resurser och att långsiktigt kunna bedriva sin odling. Därför är effektiv resursanvändning och minimal miljöpåverkan och strikta regler för vad man tillför odlingen naturligt och viktigt.IP Sigilll-märket är ett bevis på att producenterna arbetar hållbart.

 

Svenskaodlade grönsaker med sigillmärkning

IP Sigill Frukt &Grönt

För att säkert veta att Sigills regler följs får den enskilda gården besök av en oberoende revisor som kontrollerar att de gör rätt. Revisorn tittar i odling och ekonomibyggnader, intervjuar och kontrollerar att man skriver odlingsjournaler. När revisionsföretaget fått bevis för att rutinerna utfärdas ett certifikat. Revisorn besöker varje odlare minst vart annat år och odlaren gör själv egen kontroll med hjälp av checklista.

 

Frukt och grönt-odlarna var bland de första som kunde certifieras inom dåvarande IP, vilket började 1992. En första idé då var att arbeta förebyggande och exempelvis välja motståndskraftiga sorter, en sund växtföljd och andra metoder som t.ex. stärker grödan motståndskraft för att minimera behov av kemiska medel.  

Tillsammans med andra goda praxis för t.ex. resurseffektivitet och hygien minskar detta påverkan på miljön och borgar för en högkvalitativ och säker livsmedelsproduktion. Reglerna utvecklas enligt principen ständiga förbättringar och utvecklingen har vetenskap och beprövad erfarenhet som grund.

 

IP Sigill

SydGrönt och IP Sigill Frukt och Grönt

Alla SydGrönts odlare är certifierade enligt IP Sigill Frukt & Grönt. Det är ett svenskt system med höga krav på odlingen. Övergripande står certifiering med IP Sigill för att producenten uppfyller strikta krav på livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar. IP Sigill märket är ett bevis på att producenter arbetar hållbart och systematiskt för en effektiv resursanvändning och att produktionen av livsmedel har en minimal miljöpåverkan.
För att veta att IP Sigills regler följs får den enskilda gården besök av en oberoende revisor som kontrollerar verksamheten. En sådan kontroll genomförs minst vartannat år. Revisorn tittar i odling och ekonomibyggnader, intervjuar och kontrollerar,  exempelvis att odlaren skriver odlingsjournaler. När revisionsföretaget vet att rutiner finns och att regler efterföljs utfärdas ett certifikat.
 
 
Certifiering för kvalité och trygghet
SydGrönt har som krav att alla odlare ska vara certifierade med IP Sigill Frukt & Grönt. Det är den högre nivån av certifiering som ställer höga krav på livsmedelssäkerhet och miljö.
Det finns också ett tillval för klimatcertifiering. Det är en frivillig certifiering som en del av SydGrönts medlemmar valt att genomföra. Certifieringens syfte är till att minska klimatpåverkan, men bidrar också med andra positiva effekter så som reducerad gödning, ökad biologisk mångfald och hållbara energisystem. Reglerna är framtagna tillsammans med KRAV och baseras på den senaste forskningen inom området.
IP Sigill Frukt & Grönt är en certifiering vars standarder hela tiden utvecklas i takt med omvärld och ny kunskap. Utvecklingen har vetenskap och beprövad erfarenhet som en motor för att driva utvecklingen framåt. SydGrönt är en aktiv part att medverka i utvecklingen och kan bidra med beprövad erfarenhet i det arbetet.
 
IP sigill och Sydgrönt

Från Sverige

Vi i Sverige är alltmer intresserade av att veta ursprung på de varor vi köper hem idag. Från Sverige märkningen har enligt Demoskops nya mätning noterat att märket gått från 0-84% på knappt 3 år. Det syns en tydlig växande possitiv attityd till bl a grönsaker och det visar sig att trenden att veta ursprunget hos de svenska konsumenterna ökar kraftigt för varje år. 

 

Syftet med den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige är att underlätta för konsumenterna att välja livsmedel och växter med svensk ursprung, och på så sätt bidra till en levande landsbyggd och ökad produktion av livsmedel i Sverige.

 

För att en odlare ska få bära Från Sverige märkningen krävs det att odlaren genomgått Sigills godkännandeprocesser och revisoner som görs ute hos oldarna med hjälp av fristående certifieringsprogram för att kontrollera att regler följ. 

Från Sverige märkningen
BLI ODLARE

Upptäck alla fördelar med att jobba ihop

I SydGrönts organisation arbetar vi tillsammans med odlingsplanering och produktutveckling, försäljning och marknadsföring. Tillsammans bygger vi vår gemensamma portfölj och erbjuder ett totalsortiment av svenska produkter till grossister och dagligvaruhandeln.

Vi är också en EU-godkänd producentorganisation, vilket ger investeringsmöjligheter för våra medlemmar.