;

SydGrönt och IP Sigill Frukt och Grönt

Alla SydGrönts odlare är certifierade enligt IP Sigill Frukt och Grönt. Det är en kvalitetssäkring, certifierad av en tredje part, som innebär att det är tryggt och säkert att äta svensk frukt och grönsaker. Att alla odlare är certifierade är ett sätt att ta ansvar. Det är vårt löfte till konsumenter, kunder och omvärld.

Alla SydGrönts odlare är certifierade enligt IP Sigill Frukt & Grönt. Det är ett svenskt system med höga krav på odlingen. Övergripande står certifiering med IP Sigill för att producenten uppfyller strikta krav på livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar. IP Sigill märket är ett bevis på att producenter arbetar hållbart och systematiskt för en effektiv resursanvändning och att produktionen av livsmedel har en minimal miljöpåverkan.
För att veta att IP Sigills regler följs får den enskilda gården besök av en oberoende revisor som kontrollerar verksamheten. En sådan kontroll genomförs minst vartannat år. Revisorn tittar i odling och ekonomibyggnader, intervjuar och kontrollerar,  exempelvis att odlaren skriver odlingsjournaler. När revisionsföretaget vet att rutiner finns och att regler efterföljs utfärdas ett certifikat.
 
 
Certifiering för kvalité och trygghet
SydGrönt har som krav att alla odlare ska vara certifierade med IP Sigill Frukt & Grönt. Det är den högre nivån av certifiering som ställer höga krav på livsmedelssäkerhet och miljö.
Det finns också ett tillval för klimatcertifiering. Det är en frivillig certifiering som en del av SydGrönts medlemmar valt att genomföra. Certifieringens syfte är till att minska klimatpåverkan, men bidrar också med andra positiva effekter så som reducerad gödning, ökad biologisk mångfald och hållbara energisystem. Reglerna är framtagna tillsammans med KRAV och baseras på den senaste forskningen inom området.
IP Sigill Frukt & Grönt är en certifiering vars standarder hela tiden utvecklas i takt med omvärld och ny kunskap. Utvecklingen har vetenskap och beprövad erfarenhet som en motor för att driva utvecklingen framåt. SydGrönt är en aktiv part att medverka i utvecklingen och kan bidra med beprövad erfarenhet i det arbetet.
 
IP sigill och Sydgrönt
BLI ODLARE

Upptäck alla fördelar med att jobba ihop

I SydGrönts organisation arbetar vi tillsammans med odlingsplanering och produktutveckling, försäljning och marknadsföring. Tillsammans bygger vi vår gemensamma portfölj och erbjuder ett totalsortiment av svenska produkter till grossister och dagligvaruhandeln.

Vi är också en EU-godkänd producentorganisation, vilket ger investeringsmöjligheter för våra medlemmar.