;

Transport och logistikplanering

Genom vårt dotterbolag, SydLog AB, sköter vi transporten för våra odlare. Förutom våra egna leveranser mellan odlare, lager och kund transporterar vi även andra dagligvaruprodukter för externa kunders räkning. Detta i syfte att optimera logistiken och köra med fulla lastbilar. Fyllnadsgrad är viktigt för miljön. 

 

Under 2020 minskade den inhemska lastbilstrafiken på det svenska vägnätet med 3-5 procent som en effekt av coronapandemin, enligt TRAFAs analys. Bortsett från Corona-effekten under 2020 så har vägtrafik i Sverige ökat år från år. För att nå Sveriges klimatmål om att minska utsläpp av växthusgaser från trafiken med 70 procent behöver utsläppen fortsättningsvis minska med åtta procent per år, varje år, fram till 2030. En sådan minskningstakt saknar historiskt motstycke. Så, varje kilometer räknas. 

Med vår egen logistikorganisation och transport via SydLog tar vi ansvar hela vägen till kund. Vi skapar effektiva rutter, planerar våra leveranser och samverkar med andra så att lastbilarna inte kör tomma. På så vis kör vi bara så långt och så ofta som det verkligen behövs. 

 

Logistikplanering, bilar och bilvård 
Med transportplanering arbetar vi konsekvent med att optimera och effektivisera vårt flöde och fyllnadsgrad.

SydLog har i huvudsak en modern bilpark där 46 av 51 yrkesverksamma bilar är enligt Euroklass 6, per den siste december 2020.Samtliga fordon är begränsade till en maxhastighet på 83 km/timme för en miljövänlig bränsleförbrukning. Alla våra chaufförer medverkar i återkommande YKB-utbildning där de också lär sig om skonsam Eco-driving. För bilparken finns också uppföljningssystem av bränsleförbrukning och körstil. Med hjälp av uppföljningsverktyget kan SydLog följa alla förare och lastbilar avseende drivmedelsförbrukning och tomgångskörning. En ökad medvetenhet kan leda till minskad bränsleförbrukning. Därför använder SydLog rapporter som en metod för att kontinuerligt ge feedbak på hur körsätt påverkar bränsleförbrukningen. 

 

Med ett utökat antal odlare ökade också SydLogs transporter under 2020. Trots det minskade drivmedelsförbrukningen med -2,76% under 2020 jämfört med 2019. Tack vare en bränslemix med ökad andel förnybart bränsle minskade Co2  utsläppen under 2020. Co2 påverkan i kilo drivmedel för 2020 motsvarade 5 518 494 kg Co2.