;

SydGrönt och omvärlden

 

Svensk odling idag

Mat som är producerad i Sverige är laddad med så många mervärden, att valet i affären borde vara enkelt för konsumenter. Att värna det svenska bidrar till jobb, trygghet och vår miljö men idag tampas de gröna näringarna med en mängd utmaningar. Här beskriver vi några och 
berättar på vilket sätt SydGrönt arbetar med dem. 

 

Förutsättningar att odla i generationer
I Sverige har det över de senaste decennierna blivit allt färre yrkesverksamma inom de gröna näringarna. Mellan åren 2002 och 2014 minskade antalet trädgårdsföretag med 29 procent1. Samtidigt visar utvecklingen också att det är allt svårare att attrahera nya och yngre odlare till den gröna näringen. Det är oroande fakta som innebär att allt färre odlare står inför utmaningen att förse en växande befolkning med mat. 

Det här gör SydGrönt
För SydGrönt är detta en mycket viktig fråga. Vi arbetar proaktivt med olika initiativ för att väcka intresse för yrket med frukt- och grönsaksproduktion. SydGrönt arbetar även med riktade insatser att anpassa och stödja uppstart av nya odlingar. Detta för att SydGrönt som medlemsorganisation ska kunna växa sig starkare såväl som att den svenska frukt- och grönsaksproduktionen ska kunna utvecklas långsiktigt. Det är positivt både för dagens odling men även för att bibehålla medlems-
odlare till nästa generation. 

Ytterligare en viktig åtgärd för en positiv utveckling är vårt arbete med att djur- och spannmålsbönder ska utveckla sin verksamhet med grönsaks- och rotfruktsproduktion. Konkret har det inneburit att SydGrönt haft en positiv medlemsutveckling de senaste åren. År 2020 välkomnande vi sju nya odlare. Tillsammans med de nya medlemmarna har SydGrönt arbetat med rådgivning, certifiering och kunskapsutbyte.

Sveriges självförsörjningsgrad 
Att producera mat till vår befolkning är en viktig uppgift. På 1990-talet hade Sverige en självförsörjningsgrad på 75 procent. Idag har den minskat till 50 procent, vilket innebär att varannan tugga vi äter består av importerad mat. Nu är Sverige endast självförsörjande med spannmål, morötter och socker2.  Med en hög självförsörjningsgrad säkras matförsörjningen, både till vardags men också vid händelse av handelshinder eller vid en kris. Fördelarna med en ökad självförsörjningsgrad är flera. Bland annat ger det utrymme för en mer hållbar produktion och för bättre kontroller av livsmedel som har lägre klimatpåverkan. En ökad självförsörjningsgrad innebär också fler arbetstillfällen i Sverige.

Förutsättningarna för en ökad livsmedelproduktion i Sverige är goda. En fördel är de många soltimmar under sommarhalvåret. En annan fördel är våra kalla vintrar som medför färre skadedjur och växtsjukdomar. Sveriges bördiga jord och våra långa säsonger skapar potential att öka odling av grönsaker och växtbaserade proteiner.

Det här gör SydGrönt
Att bidra till en bättre svensk självförsörjning är en del av SydGrönts vardag. Vi arbetar 
aktivt med att förändra den dystra och sårbara utvecklingen och strävar efter att det ska finnas ett brett utbud av svensk frukt och grönt, året om och över tid. Vårt löfte om att säkerställa leveranser till svenska livsmedels-
kedjor så att deras grönsaks- och fruktdisk är välfyllda året om, är en av våra viktigaste uppgifter. 

 

1.Jordbruksverket
2.Jordbruksverket