;

Investeringar i Miljöfrämjande åtgärder

En viktig uppgift hos oss på SydGrönt är att främja odlings- och produktionsmetoder och en miljövänlig avfallshantering.
Med hjälp av vår driftsfond som till lika delar finansieras av våra medlemmar och via EU-bidrag, så kan vi ha stort fokus på vårt miljöengagemang. Det innebär att både våra stora och små odlare, via fonden, kan få stöd i investeringar för att främja miljöarbete. Det rör sig tex om investeringar i förnybar energi, energibesparingar och andra miljöfrämjande åtgärder. Idag är tillexempel våra växthusodlare de mest hållbara i Europa. Investeringar i, bland annat, förnybar energi, energiväv och recirkulering av vatten och ger odlingarna stort miljöfokus och lågt klimatavtryck.

BLI ODLARE

Upptäck alla fördelar med att jobba ihop

I SydGrönts organisation arbetar vi tillsammans med odlingsplanering och produktutveckling, försäljning och marknadsföring. Tillsammans bygger vi vår gemensamma portfölj och erbjuder ett totalsortiment av svenska produkter till grossister och dagligvaruhandeln.

Vi är också en EU-godkänd producentorganisation, vilket ger investeringsmöjligheter för våra medlemmar.