;

IP Arbetsvillkor

IP Arbetsvillkor bekräftar ett hållbarhetsarbete inom det sociala området. Standarden är anpassad för svenska förhållanden och skapar trygghet för den certifierade odlaren, för arbetskraften samt för kunder och andra intressenter. 

 

Sigill Kvalitetssystem har i samverkan med branschen och ledande experter inom arbetsrätt tagit fram regler för IP Arbetsvillkor. Certifieringen genomförs av en oberoende part och ger ett kvitto på att arbetsgivaren håller god nivå på arbetsvillkor och socialt ansvarstagande. 

 

- SydGrönt var en drivande kraft att initiera och utveckla certifieringen, säger Gunnel Larsson kvalitetsansvarig på SydGrönt. Jag är mycket stolt och glad att den finns och samtliga odlare i SydGrönt är idag certifierade med IP Arbetsvillkor. 

Många av SydGrönts grönsaker skördas för hand och odlingen innehåller också andra manuella moment. Vårt klimat gör att vi har stora arbetstoppar på sommarhalvåret. Många odlare har därför ett behov av säsongsarbetskraft för att klara sin verksamhet. Ofta behöver odlaren tillhandahålla husrum till personal i verksamheten, och boende är en del i IP Arbetsvillkor. 

 

- Genom Svensk Sigill finns nu ett system och hjälpmedel som förenklar för odlarna och skapar tydlighet kring vad som gäller. Att de sedan tidigare är certifierade i IP Sigill gör att de känner igen sig i arbetsformerna vid revision, hur systemet är uppbyggt och fungerar, säger Gunnel Larsson.

Regler för IP Arbetsvillkor blev klara 2017 och omfattar all arbetskraft på företaget. Det innebär att det inte är någon skillnad på om personalen är anställd eller inhyrd. Genom certifieringen säkerställs att lagstiftningen och rådande branschriktlinjer följs inom bland annat systematisks miljöarbete, arbetsrättsliga regler och boende. 

En styrka med att vara en medlemsorganisation är förmågan och kraften att vara snabbfotade med att organisera utbildningar och tillfällen att lära av varandra och få hjälp med certifieringar. Sedan 2017 har Sydgrönt genomfört flera utbildningar för våra medlemmar i organisationen. Som stöd för medlemmarna har SydGrönt dessutom erbjudit personlig rådgivning och hjälpmedel. 

 

- Certifieringen blir ett kvitto och ger ett mervärde till våra kunder som kan lite på att hela kedjan från odling till handel är schysst och hållbar, avslutar Gunnel. 

 

 

 

IP Arbetsvillkor
BLI ODLARE

Upptäck alla fördelar med att jobba ihop

I SydGrönts organisation arbetar vi tillsammans med odlingsplanering och produktutveckling, försäljning och marknadsföring. Tillsammans bygger vi vår gemensamma portfölj och erbjuder ett totalsortiment av svenska produkter till grossister och dagligvaruhandeln.

Vi är också en EU-godkänd producentorganisation, vilket ger investeringsmöjligheter för våra medlemmar.