;

Odlingsplanering

För att producera mat till fler med färre insatsvaror behövs en bra grund för att bedöma marknadens efterfrågan. Därför lägger SydGrönt mycket fokus och omsorg på en årlig odlingsplanering tillsammans med SydGrönts odlare och kunder. Det är en viktig planering som innebär att vi tar bättre beslut i alla led av vår verksamhet vilket gör att vi sparar på jordens resurser.

 

Odlingsplanering 
Noggrann odlingsplanering gör vi med respekt för jordens resurser, så att vi kan leva av och med naturens ändliga resurser, år efter år. Att odlingsplanera innebär att vi inte odlar på spekulation utan planerar för det som efterfrågas av marknaden. Det spar på jordens resurser och minskar matsvinnet. Bra för naturen, miljön och för ekonomin.  

Efter många år i branschen har vi fått så stor erfarenhet att vi har blivit väldigt duktiga på att matcha efterfrågan med tillgång och planerade volymer. Det innebär också att vi kan tillvarata trender och intresse för specialgrödor. 

Genom hela skördesäsongen har vi dagliga kontakter med våra odlare. Genom täta dialoger minskar osäkerheten kring skörden och vi kan säkerställa stabila volymer till våra kunder.  

Odlingsplanering tillsammans med smarta lagringstekniker gör det möjligt för oss att förlänga säsongen för svenska grönsaker och svensk frukt. Så att alla som vill kan äta svenskodlat oftare och längre.