;
01 feb, 2024

SydGrönt och Mäster Grön förenade

Under år 2023 påbörjades ett samarbete med Mäster Grön som innebar att SydGrönt tog över försäljningen och odlingsplanering av svenskodlade blommor i Sverige. Samarbetet har fallit väl ut och resulterade i att 23 st Mäster Grön odlare blev medlemmar i SydGrönt och försäljningen kommer från och med 1 januari 2024 år skötas i ett dotterbolag till SydGrönt, Mäster Grön AB. Genom samarbetet välkomnas tio nya medarbetare och SydGrönt adderar ett brett sortiment av svenskodlade krukväxter till sitt erbjudande.

- Det känns väldigt spännande att svensk blomsterodling och svensk grönsaksodling efter 30 år i olika bolag återigen kommer samarbeta, säger Bertil Trulsson, SydGrönts ordförande.

Synergieffekter som vi ser att vi kommer få i våra bolag ska gynna både kunder och våra medlemmar samt stärka och vidareutveckla odling i Sverige med certifierade produkter.

VÄLKOMMEN TILL MÄSTER GRÖNS HEMSIDA

Medlemsägd försäljningsorganisation – Sveriges bredaste utbud av svenskodlat

Försäljnings- producentorganisationen ägs av prydnadsväxtodlare lokaliserade i Skåne och Blekinge. Med stöd av våra medlemmar kan vi erbjuda marknaden det bredaste utbudet av svenskodlade prydnadsväxter som speglas av säsongen. Till Blomstergrossister, GardenCenterkedjor Dagligvarukedjor, Byggvarukedjor, Livsmedelskedjor och andra volymaktörer som säljer växter, bygger vi långsiktiga relationer. Tillsammans planerar vi och säkerställer en stark och hållbar leveranskedja där vi har god kapacitet dagligen.

En hand som håller i en svenskodlad pelargon

Trädgårdsmästarens hantverk - vår stolthet - din glädje

Det är närheten till Helsingborg, som är nyckeln. Övervägande delen av våra trädgårdar ligger i Skåne, vilket borgar för en synnerligen snabb och kostnadseffektiv logistiklösning. Färska växter skall ha kort väg från odling till fönsterbräda.

 

Trädgårdsmästaren med sina gedigna kunskaper och sin ansedda yrkesskicklighet vet att ta naturen och årstidsväxlingarna till hjälp för att odla härliga Krukväxter. Ta in en del av naturen, få en skönare, grönare innemiljö med en friskare luft att andas!

Våra medlemmars företag är familjedrivna, sprudlande av odlarglädje och med genuin hantverkskänsla, där allt genomsyras av stor entreprenörsanda. Att vara prydnadsväxtodlare är spännande, lustfyllt och är för de flesta en livsstil. 

Stefan som driver Ingla Trädgårds går med en Blomstervägen i blomsterhavet