;

Matsvinn

Enligt Naturvårdsverket slänger vi i Sverige cirka 1,3 miljoner ton mat varje år. Dagens matsvinn är en tredjedel av all mat som produceras. De svenska hushållen står för 70 procent av allt matsvinn genom den mat vi köper som vi inte äter upp. Men matsvinn finns genom hela livsmedelskedjan. Råvaror med skönhetsfel, utgånget bäst-före-datum och felbedömningar i efterfrågan är några av de vanligaste anledningarna till att mat slängs innan det når våra tallrikar. En viktig faktor för att vår matproduktion och konsumtion ska vara hållbar är att vi behöver halvera vårt matsvinn till år 2050.

För att minska matsvinnet behöver alla arbeta gemensamt; producenter, konsumenter, restauranger och butiker. Därför har Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket på uppdrag av regeringen tagit fram en handlingsplan för hur vi gemensamt ska minska matsvinnet till 2030 och bidra till att uppfylla FN:s mål om minskat matavfall. 

 

Så här tar SydGrönt ansvar för matsvinn
SydGrönts viktigaste insatser för att minska matsvinn, är vår noggranna årliga odlingsplanering då vi planerar odlarnas produktion efter marknadens behov. Vi odlar helt enkelt inte på spekulation, utan vad våra kunder och konsumenter efterfrågar. Genom samverkan kan våra mindre odlare leverera tillsammans till större kunder och vi kan styra volymer så att vi undviker matsvinn. SydGrönts långtgående arbete med kvalitetskontroller, produktnormer samt IP Sigill Frukt & Grönt certifiering borgar för produkter som håller hög och jämn kvalité. Grönsaker är dyrbara och ofta känsliga specialgrödor som kräver stor kunskap om skötsel, bevattning och hantering. Korrekta insatser och åtgärder behöver genomföras i rätt tid och i rätt mängd för att få det ultimata utbytet av odlingsytan. 

 

SydGrönts viktigaste insats för att minska matsvinn är odlingsplanering.

Hantering av frukt och grönt efter skörd är också en viktig del i det arbetet. Hos oss på SydGrönt ska produktens kvalité bevaras genom hela kedjan, från jord till bord. Hanteringen måste produktanpassas och går ofta ut på att göra en snabb nedkylning efter skörd, med temperatur anpassad efter produkt, och hålla en obruten kylkedja därefter. Det är därför många av våra odlare med känsliga produkter har investerat i klimatsmart kyllagring på sina gårdar och att vårt eget åkeri håller kylkedjan från produktion till kund.

Forskning om växtrester
Vid skörd av svenska grönsaker och rotfrukter lämnas vanligtvis växtrester och blad kvar i fält för att återföra näring till jorden. SydGrönts deltagande i projektet PlantProteinFactory på SLU Alnarp syftar till att utvinna växtprotein och andra värdefulla komponenter från sidoströmmar av växter och växt-rester från lantbruk och trädgård.