Erik Andersson

IP-nummer: 12-12055

“Svensk gurka, det är grejer det!”

Strax söder om Helsingborg ligger Erik Anderssons verksamhet där andra generationens gurkor odlas och skördas under majoriteten av årets tolv månader.

Svenska gurkor är generellt av högre kvalitet och blir sällan besprutade. Erik Andersson använder själv inga besprutningsmedel vid sin odling av gurkor. Med hjälp av nyttodjur har han fått en bra balans i växthuset som gör att svensk gurka av hög kvalite kan levereras direkt från honom. Det är grejer det!

Erik Andersson
Oskarsminne, Görarp
255 92 HELSINGBORG

Erik Andersson
BLI ODLARE

Upptäck alla fördelar med att jobba ihop

I SydGrönts organisation arbetar vi tillsammans med odlingsplanering och produktutveckling, försäljning och marknadsföring. Tillsammans bygger vi vår gemensamma portfölj och erbjuder ett totalsortiment av svenska produkter till grossister och dagligvaruhandeln.

Vi är också en EU-godkänd producentorganisation, vilket ger investeringsmöjligheter för våra medlemmar.