13 jul, 2020

SydGrönts hållbarhetsrapport 2019

Vi som ingår i SydGrönt lever av och med jorden. Därför är det självklart och helt naturligt att arbeta hållbart. Hela vår existens, varför SydGrönt finns som företag och vårt erbjudande till omvärlden bygger på det.

 

I vår hållbarhetsrapport presenterar vi vårt hållbarhetsarbete som är en naturlig och integrerad del hos oss på SydGrönt. Vår affärsidé bygger på grön omtanke och våra ledord är kvalité och hållbarhet. Det är något vi förhåller oss till och arbetar med varje dag. Det styr våra beslut och är ett ständigt pågående arbete.

 

”Vi odlar frukt och grönsaker, hälsosamt och nyttigt och med låg klimatpåverkan och kort väg till kund. Att producera hälsosam mat med liten belastning på klimaten är ett av våra viktigaste bidrag till våra kunder, konsumenter och till vår planet”  

 

SydGrönts hållbarhetsredovisning för 2019 är en sammanställd rapport som beskriver på vilket sätt SydGrönt arbetar och tar ansvar för en långsiktig hållbar utveckling utifrån ett miljömässigt-, socialt- och ekonomiskt perspektiv.  Hållbarhetsrapporten är ett viktigt verktyg och som gör SydGrönts arbete synligt och transparent för omvärlden, kunder och konsumenter.

Läs SydGrönts Hållbarhetsrapport 2019 här!