30 okt, 2020

SydGrönts fokuspunkter i hållbarhetsarbetet

Vi på SydGrönt lever av och med jorden. Därför har vi omsorg om naturen och våra gemensamma naturresurser. Genom samverkan och ett gemensamt ansvar skapar vi långsiktigt goda förutsättningar att vara odlare och matproducent i Sverige. Tillsammans arbetar vi även för ökad kunskap och kännedom om den svenska matens mervärden och alla de hälsofördelar som det innebär att välja att äta mer frukt och grönt. Genom våra fyra fokuspunkter får ni inblick i vad vi som samhällsaktör gör för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. 

Hållbar planering

SydGrönt lägger mycket fokus och omsorg på en årlig odlingplanering tillsammans med SydGrönts odlare och kunder. 

Noggran odlingsplanering gör vi med respekt för jordens resurser, så att vi kan leva av naturens ändliga tillgångar, år efter år. Att odlingsplanera innebär att vi inte odlar på spekulation utan planerar det som efterfrågas av marknaden. Det spar på jordens resurser och minskar matsvinnet. Bra för naturen, miljön och ekonomin.  

 

Vi planerar tillsammans vilket innebär att vi kan anpassa både sortiment och volymer efter vad marknaden efterfrågar. Efter många år i branschen har vi fått stor erfarenhet och vi har blivit duktiga på att odlingsplanera. 

Respekt för råvaran

Utifrån det cirkulära- och hållbara perspektivet har SydGrönt stor respekt för miljön och naturens villkor. En viktig del är att skydda råvaran. 

 

Att hantera frukt och grönt utifrån deras specifika egenskaper är viktigt så att kvalite´, smak och egenskaper bevaras på bästa sätt. Viss frukt och grönt behöver snabbt kylas ner efter skörd och hanteras med en obruten kylkedja. Därför finns det ofta kylutrymmen hos odlarna. 

 

För att skydda råvaran behövs oftast en förpackningslösning. Förpackningen skyddar råvaran och är viktig ur en hållbarhetsfråga. Studier från bland annat Karlstads Universitet visar att förpackningens miljöpåverkan är mindre än miljöpåverkan av att producera maten i förpackningen. Därför är aspekter som att inte förbruka mer material än nödvändigt och använda matrial från förnyelsebara källor en del av ett cirkulärt flöde. 

Resurseffektivitet

Att vara resurseffektiv innebär att man med mindre resurser gör mer. Vi måste förvalta de begränsade naturresurserna med effektivitet. 

 

Naturens resurser är ändliga och måste förvaltas mer effektivt under hela sin livscykel; från utvinning, transport, bearbetning och konsumtion tills dess att de bortskaffas som avfall. 

 

Vi behöver producera ett större värde och använda mindre material och konsumera på ett annat sätt. Att spara på resurser är ett av de viktigaste sätten att vara resurseffektiv på. Inom detta område gör vi på SydGrönt en mängd insatser som hushåller med jordens resurser. 

Resurseffektivitet

Ansvar för människa och samhälle

Våra medarbetare är en nyckelresurs i våra bolag. Vi brinner för att utveckla odlarnas företag och serva våra kunder. Personliga relationer och profissonalitet är en nödvändighet för att vara effektiva och snabbfotade. 

 

Vi värdesätter mångfald och har många olika nationaliteter anställda. Hos oss är det viktigt att man känner sig trygg och välkommen oavsett kön, nationalitet, ålder eller sexuell läggning. Vi tar ansvar för att skapa en säker, trivsam och hälsosam arbetsplats. 

Socialt ansvar