15 jan, 2019

Nu är SydGrönts rotsakskokeri igång

SydGrönts nya rödbetskokeri och kyllager i Bjuv invigdes den 15 januari inför ett stort mediauppbåd. Satsningen bäddar för att fler konsumenter ska kunna välja svenska grönsaker under en större del av året. Anläggningen, en nyöppnad filial för SydGrönt, placerad på Foodhills i Bjuv, lägger också grunden för ett fortsatt samarbete med Foodhills kring hållbarhet och kretsloppsbaserad produktion.

-Vi vet att det finns en växande efterfrågan på svenskodlade grönsaker och på ekologiskt. Med den här satsningen kan vi svara upp mot båda dessa starka konsumenttrender och samtidigt bidra till minskad miljö- och klimatbelastning, säger Sara Berger.

– Med det nya kyllagret kan vi öka andelen svensk kål till mellan 50- och 60 procent, säger Sara Berger, vd på SydGrönt. Marknaden för förkokta rödbetor är stor utomlands och vi tror på en växande marknad i Sverige. 

Att SydGrönt valt att göra satsningen i Foodhills lokaler är ingen slump. – Vi delar Foodhills grundläggande värderingar kring cirkulär livsmedelsproduktion och vill vara en del i det nätverk som Foodhills står för, säger Sara Berger. Dessutom finns alla faciliteter redan på plats. Skalresterna från kokeriet blir exempelvis biogas och slutresterna återförs till jordbruksmarken.