10 jun, 2022

Läs vår hållbarhetsrapport 2021

SydGrönts hållbarhetsredovisning för 2021 beskriver på vilket sätt SydGrönt arbetar och tar ansvar för en långsiktig hållbar utveckling utifrån ett miljömässigt-, socialt- och ekonomiskt perspektiv. Hållbarhetsrapporten är en viktig sammanställning som gör SydGrönts arbete synligt och transparent för omvärlden, kunder och konsumenter.

-Vårt mål är att göra rapporten tillgänglig och lättläst och vill med konkreta exempel och berättelser visa vad vi arbetar med inom våra prioriterade områden för resurseffektivitet, hållbar planering, respekt för råvaran och ansvar för människa och samhälle, säger Anette Ekstrand, Marknads- och produktchef på SydGrönt.

Läs här!

Hållbarhetsrapport