10 maj, 2020

Läs vår hållbarhetsrapport 2020

Här kan du läsa SydGrönts hållbarhetsrapport för 2020. I den beskrivs inte minst vårt bidrag till en hållbar matproduktion. Här på SydGrönt arbetar vi mot visionen att leda utvecklingen av svensk frukt och grönsaker, odlad på ett hållbart sätt, idag och för framtida generationer. Det är ett stort och viktigt åtagande som ställer krav på att vi gör skillnad, varje dag på alla sätt vi kan.

I SydGrönts årliga sammanställning av vårt hållbarhetsarbete ger vi en sammanfattande bild av på vilket sätt SydGrönt tar ansvar för att minimera vårt klimatavtryck. Det är med en mängd olika initiativ och arbete som sker inom ramen för våra fyra fokusområden - hållbar planering, respekt för råvaran, resurseffektivitet och med ansvar för människa och samhälle, som vi gör skillnad ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv.

Läs här!

Hållbarhetsrapport