SydGrönt broschyr

SydGrönt broschyr
 
Föreningens styrelse

Föreningens styrelse
 
SydLog

SydLog

SydGrönt

Trygghet, nytta och matglädje

Det finns mycket att tänka på när man arbetar med frukt och grönt. Allt ska skördas och kylas i rätt tid, levereras i rätt kvantitet och god kvalitet, och följa efterfrågan – med vår affärsidé gör vi just detta.

I samråd med handelspartners, odlare och kunder utvecklar och säljer vi ett modernt sortiment av grönsaker och frukter. Vi bidrar till trygghet, nytta och matglädje för våra konsumenter och ökar växtkraften hos våra leverantörer.

Sedan starten 1992 har SydGrönt vuxit och utvecklats för bästa möjliga hantering av våra produkter. Vårt huvudkontor finns i Helsingborg, där vi även har stora och moderna resurser för lagring. Våra lager är indelade i olika kylzoner som gör att varje produkt får rätt temperatur.  

Tack vare ett gott samarbete med odlare och handel, kunniga medarbetare och med en 8000 kvm stor anläggning har vi resurserna som krävs. 

 

Svenskodlat

Våra frukter och grönsaker växer på svenska gårdar främst i södra Sverige. Där tas de väl om hand av duktiga och miljömedvetna odlare, som alla är certifierade enligt IP, GlobalGap eller BRC. Odlingen sker på friland eller i växthus, och försäljningen sker främst till den svenska handeln, men också till närliggande marknader. Tillsammans med dessa ungefär sextio odlare ser vi till att färsk frukt och grönt kan finnas i hemmen, varje dag.

Varje vinter planerar vi tillsammans med våra odlare och kunder den kommande säsongen. När skörden väl har påbörjats kan vi, med
hjälp av odlarnas dagliga skörderapporter, på bästa sätt se till att vi följer efterfrågan på marknaden. 

Fakta

SydGrönt Ekonomisk Förening
Grundat:
 1992
Orgnr: 716439-5829

Affärsidé: Vi utvecklar, säljer och distribuerar ett modernt sortiment av svenskproducerad frukt och grönsaker. SydGrönt ska verka för att våra medlemmars produkter når Sveriges konsumenter på ett kostnadseffektivt sätt. Vårt arbete ska utveckla våra medlemmar och dess företag. 

Uppbyggnad: SydGrönt ekonomisk förening ägs av ett 70-tal odlare som alla är medlemmar till lika stor del. SydGrönt har även ett eget  logistikföretag, SydLog AB. 

I  SydGrönt jobbar vi aktivt för våra producenters välbefinnande. Föreningen är en producentorganisation och genomför sedan 1997 projekt i verksamhetsprogram.

Styrande dokument för SydGrönt Ekonomisk Förening:

- Föreningsstadgarna
- Verksamhetsprogram 2014-2018 
- Marknadsförordningen för frukt och grönt 
- Tillämpningsföreskrifter