SydGrönt Ekonomisk Förening

Skörden av svenska frilandsodlade grönsaker pågår länge än. SydGrönt och våra odlare arbetar mycket med att planera vår odling för att kunna utnyttja våra svenska odlingsmarker så länge som möjligt under säsongen och därmed kunna erbjuda svenska kvalitetsodlade produkter till våra svenska konsumenter.