SydGrönt Ekonomisk Förening

I svensk tomatodling använder vi så kallade nyttodjur, vars naturliga föda är tomatplantans skadedjur.