Kvalitet & Miljö

Grön omtanke

För oss är det viktigt att ta fram och leverera grönsaker och frukter av högsta kvalitet, samtidigt som vi är rädda om miljön. Därför samarbetar vi endast med certifierade odlare, som alla producerar och handhar produkterna med största omsorg. Dessutom arbetar vi ofta med direktleverans från odlare till kund, allt för att grödorna ska bevaras färska. Vägen från jord till bord ska vara så kort som möjligt!

Våra producenter vet bäst hur deras skördar ska hanteras, därför får de själva lokalt förädla och ansvara för sina produkter. Därefter körs grönsakerna och frukterna i våra kylbilar kortaste vägen till våra kunder, dygnet runt. Det görs via vårt dotterbolag SydLog, med särskilt anpassade logistiklösningar för våra behov. Tack vare maximerad samordning av landsvägstransporterna minimerar vi kostnaderna så väl som miltalen, vilket gynnar både ekonomin och miljön.

Behöver produkter lagras sker det under optimala förhållanden i vårt kyllager i Helsingborg. Vi har valt att inte kompromissa i något avseende.

 

Spårbarhet

Genom ett välutvecklat spårbarhetssystem har vi full kontroll på varje låda som levereras från våra odlare. Via märkningen på lådan kan vi läsa ut exakt var produkten kommer ifrån, ända ner till det specifika fältet. Odlarna registrerar alla steg som görs i en elektronisk odlardagbok. På så sätt blir hela processen spårbar.

GlobalGap

GlobalGap är en internationell standard som står för hög kvalitet gällande hänsyn till miljö och livsmedel. GAP står för Good Agricultural Practice och är en symbol för bästa praxis inom jordbruksproduktion världen över.

Läs mer på www.globalgap.org

 

British Retail Consortium (BRC)

BRC Global Standards är ett globalt certifieringsprogram, främst för packeri, som garanterar säkerhet och kvalitet. Med över 17 000 certifierade leverantörer i 90 länder hör BRC till ett av världens främsta certifieringsorgan.

Läs mer på www.brc.org.uk

 

Integrerad Produktion

Inom SydGrönt odlar vi enligt programmet Integrerad Produktion (IP), som är ett nationellt branschanpassat program för miljö- och kvalitetsstyrning. IP innebär odling med respekt för naturen – med ekologisk grundsyn och behovsanpassade odlingsstrategier effektiviserar vi vår resursförbrukning. Genom Integrerad Produktion producerar vi kvalitetsgrönsaker samtidigt som vi tar hänsyn till miljön!

Läs mer på www.svensktsigill.se