Inlägg visas för hashtag #svenskodlat

2016-11-01 13:26
Några av våra medarbetare anländer i burk! De har fantasifulla namn som Diglyphus, Phytoseiulus och Dacnusa I svensk tomatodling använder vi nyttodjur för att bekämpa de skadedjur...
Läs mer
2016-10-25 13:41
Stor odling innebär stort ansvar för miljön man verkar i, men också möjlighet att investera i riktigt bra miljöteknik. Möt Peter som jobbar som trädgårdsmästare på Sveriges störs...
Läs mer
2016-08-16 13:19
Miljöansvarig grönsaksodling är ibland teknikintensiv grönsaksodling. Avancerad teknik gör att vi numera kan rensa ogräs även mellan plantorna. #sydgrönt #svenskagrönsaker #svensko...
Läs mer